Zapytanie o obóz narciarski

Zapytanie o obóz narciarski

Kategoria :Bez kategorii

Nadawca: RobertHoash

Telefon kontaktowy: 85643411735

Adres e-mail: zinaznoeva@ya.ru

Termin: 5

Treść wiadomości: Фриланс биржа – работа для фрилансеров на сайте удаленной работы: https://t.co/2hq4hRRVDO

Маркетплейс и биржа фриланс-услуг. Все услуги фрилансеров от 500 руб. Более 200 000 исполнителей. Четкие сроки, высокая скорость выполнения. Контроль качества, арбитраж в случае споров. 100% гарантия возврата средств в случае срыва заказа. Строгая система рейтингов исполнителей. В результате — в каталоге предложения только лучших фрилансеров.

——

Frilans birzha – rabota dlya frilanserov na sayte udalennoy raboty.

Marketpleys i birzha frilans-uslug. Vse uslugi frilanserov ot 500 rub. Boleye 200 000 ispolniteley. Chetkiye sroki, vysokaya skorost’ vypolneniya. Kontrol’ kachestva, arbitrazh v sluchaye sporov. 100% garantiya vozvrata sredstv v sluchaye sryva zakaza. Strogaya sistema reytingov ispolniteley. V rezul’tate — v kataloge predlozheniya tol’ko luchshikh frilanserov.

—–

Freelance exchange – work for freelancers on a remote work site.

Marketplace and Freelance Services Exchange. All services of freelancers from 500 rubles. Over 200,000 artists. Clear deadlines, high execution speed. Quality control, arbitration in case of disputes. 100% money back guarantee in case of failure of the order. Strict performer rating system. As a result, only the best freelancers are offered in the catalog.

—————————————
Mail został wysłany ze strony Szkółka Narciarsko-Windsurfingowa Ślizg (http://www.slizg.net)


Kontakt

605 19 00 68 lub slizg@slizg.net