Regulamin Obozów Windsurfingowych

Regulamin szkoleniowego wyjazdu/kursu windsurfingowego i zasady korzystania ze sprzętu Szkółki ‘’Ślizg’’.

Wszyscy kursanci mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko za zgodą swojego instruktora.
Za uszkodzenia sprzętu spowodowane przez kursantów odpowiadają finansowo ich rodzice lub prawni opiekunowie.
Samowolne kąpiele oraz oddalanie się bez zgody instruktora są surowo wzbronione.
Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.
Nieprzestrzeganie tego zakazu jest równoznaczne z usunięciem uczestnika z obozu, a rodzice lub prawni opiekunowie zostaną niezwłocznie poinformowani.
W takim przypadku rodzice lub opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika w ciągu 24 godzin na własny koszt i we własnym zakresie.
Szkoła „Ślizg” nie zwraca również kwoty za niewykorzystane świadczenia.

Każdy kursant ma obowiązek:

  • Przestrzegania harmonogramu dnia i przestrzegania całego programu obozu.
  • Wykonywania poleceń: trenerów, instruktorów
  • Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa:podczas szkolenia windsurfingowego oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  • Podczas szkoleń windsurfingowych ubierania kamizelek asekuracyjnych.
  • Dbania o higienę osobistą i okazywania szacunku do innych uczestników kursu.

Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z obozu. W takim przypadku Szkoła „Ślizg” nie zwraca kosztów uczestnictwa.

“OŚWIADCZAM ŻE STAN ZDROWIA MOJEGO DZIECKA POZWALA NA UPRAWIANIE SPORTÓW, ORAZ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM OBOZU/KURSU WINDSURFINGOWEGO SZKÓŁKI “ŚLIZG”, ORAZ AKCEPTUJE GO”.

Pobierz kartę kwalifikacyjną

 


Kontakt

605 19 00 68 lub slizg@slizg.net